முகப்பு >>   பிறப்பு இறப்பு சான்றிதழ்

இணையதளம் மூலமாக பிறப்பு இறப்பு சான்றிதழை ஆராய்ந்து நகலெடுக்கும் வசதி

இறப்பு சான்றிதழ்

குறிப்பு -தேதி மற்றும் பாலினம் விபரத்தை சரியாக தேடுதலுக்கு பொருத்தமாக கொடுக்கவும்

 
தயவு செய்து குறைந்தது இரண்டினை கட்டாயமாக நிரப்புக
பாலினம்: Female Male Not Known
இறந்த தேதி :
வார்த்தை சரிபார்த்தல்:
கீழே படத்தில் உள்ள வார்த்தைகளை பதிவுசெய்தல்

Letters are case-sensitive
                    

குறிப்பு: இது கணிப்பொறியால் தயாரிக்கப்பட்டது. சான்றிதழ்கள் கண்டிப்பாக கையொப்பம் மற்றும் அச்சு தேவையில்லை. தங்களது பிறப்பு பதிவு எண்களை தனித்தனியாக பதிவேற்றப்பட்டுள்ளது.