Home>>

Zone Wise Work Details

 

Zone Admin Sanction Estimate Admin Sanction Value Spillover Admin Sanction Estimate Spillover Admin Sanction Estimate Value Current Year WO Work Order Value Spillover Work Order Spillover Work Order Value Inprogress Estimage Inprogress Value Spillover Inprogress Spillover Inprogress Value Completed Completed Value Spillover Completed Spillover Completed Value
NA-THIRUVOTTIYUR 0 0 184 140470700.33 0 0 0 0 0 0 0 0 26 19409712 74 66649692
NB-MANALI 0 0 73 61822000.26 0 0 0 0 0 0 0 2727629 27 8432999 37 24496820
NC-MADHAVARAM 0 0 448 206797697.44 0 0 0 0 0 0 0 0 92 55117417 185 65287822
ND-TONDIARPET 0 0 641 451391454.8 0 0 0 0 0 283172 0 9640782 108 29150151 134 70195719
NE-ROYAPURAM 0 0 200 166966499.57 0 0 0 0 0 126567 0 122150 87 44078684 94 82495909
NF-THIRU-VI-KA NAGAR 0 0 660 468925509.12 0 0 0 0 0 0 0 866813 156 61510636 48 30190791
NG-AMBATTUR 0 0 97 140063500.18 0 0 0 0 0 24693997 0 5339642 7 13949975 24 16799883
NH-ANNA NAGAR 0 0 303 220386900.75 0 0 0 0 0 13523439 0 2560532 133 87687786 35 15945450
NJ-TEYNAMPET 0 0 1169 828430762.68 0 0 0 0 0 7056049 0 3006231 264 111797090 233 63216393
NK-KODAMBAKKAM 0 0 538 435293552.82 0 0 0 0 0 5475651 0 7604850 59 64250112 45 29754684
NL-VALASARAVAKKAM 0 0 719 886928827.98 0 0 0 0 0 33786151 0 14671761 102 74209182 56 54992105
NM-ALANDUR 0 0 261 141897558.12 0 0 0 0 0 2723744 0 405171 110 37404184 64 34899304
NN-ADYAR 0 0 701 655755806.53 0 0 0 0 0 0 0 18801242 64 54241549.13 391 116469929
NP-PERUNGUDI 0 0 372 409733469.17 0 0 0 0 0 0 0 14242615 51 16364814 71 36811082
NQ-SHOZHINGANALLUR 0 0 314 493850677.62 0 0 0 0 0 0 0 53721703 24 9390843 56 62579564